วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

นวัตกรรมใหม่นาโนดีโฟร์ทางการเกษตร โดย Mr.HONNANO

นวัตกรรมใหม่ นาโนดีโฟร์ ทางการเกษตร
โทร 0811822463
สินค้านาโนดีโฟร์
เอนไซน์นาโนดีโฟร์

บริษัท ดีดีโฟร์ จำกัด
แสงสว่างทางเลือกใหม่เกษตรกรไทย


ประโยชน์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เอนไซน์นาโน เป็นอาหารเสริมพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นชนิดอินทรีย์ชีวภาพประกอบด้วยสารอาหารสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ ต่อความเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ โปรตีน ซึ่งรวมทั้งฮอรโมนและเอนไซน์ วิตามินกลุ่มบี เช่น บี1 บี2 บี6และ บี12 แร่ธาตุที่จำเป็น เช่น ไนโตรเจนฟอสเฟท ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม แคลเซียม เหล็ก แมงกานีสสังกะสี โบรอน และ แมกกานีส เป็นต้น

             สารอาหารดังกล่าวจะอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีและยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบรากในการดูดซับสารอาหารต่างๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในดินอีกด้วย  นอกจากนั้น สารเอนไซน์นาโน ยังช่วยส่งเสริมระบบการทำงานภายในของพืช เช่นการลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์แสง การดูดและถ่ายเทอากาศ เร่งการเจริญเติบโตของราก ใบ ผลิตดอก ติดผล  และ ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุย
         ด้วยคุณสมบัติพิเศษข้างต้น เอนไซน์นาโนดีโฟร์ จะช่วยให้พืชต่างๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มผลผลิตได้อย่างน่าอัศจรรย์
ประโยชน์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. ปรับสภาพดิน ย่อยสลายโครงสร้างเคมีในดิน ให้หมดไปภายใน  3-10 วัน เท่านั้น มีค่า PH ของดินเป็นกลาง
2. ช่วยทำให้ระบบรากแข็งแรง
3. ช่วยให้จุลินทรีย์ ในดินแข็งแรง
4. ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างสมบูรณ์
5. ให้พืชทั้งระบบมีความแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรค
 
เอนไซน์นาโน  500  ซีซี ใช้ฉีดกับนาไร่ได้ประมาณ 50 ไร่/ขวด  ใช้ 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

นาโนดีโฟร์ ไร้สารพิษ เพื่อชีวิตปลอดภัย
ด้วยความปราถนาดีจาก......Mr.HONNANO........ โทร.081-182-2463

จิ๋วแจ๋วเอนไซน์นาโนดีโฟร์

1 ความคิดเห็น:

  1. นาโนดีโฟร์ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร

    ตอบลบ